SCIO-NL Systeemdenkers – De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen

source:

SCIO-NL Systeemdenkers – De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen

SCIO-NL SYSTEEMDENKERS

De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen

HOME

De afgelopen jaren is de aandacht naar de wijze waarop we organisaties anders kunnen vormgeven enorm toegenomen. Het is een zoektocht naar meer flexibele organisatievormen, waarbij men put uit een waaier van nieuwe benaderingen (Holacracy, Agile, Spotify, Lean, Sociocracy 3.0, Liquid O, Semco, Socio-technical approach,…). Ze delen eenzelfde bedoeling, namelijk beter overleven in een omgeving die voortdurend verandert.

De centrale vraag in deze naar de wijze waarop je de samenhang van het geheel in een verregaande decentralisatie kan waarborgen. De Viable Systems benadering geeft hier een coherent antwoord op. Het is een benadering die in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw is ontwikkeld door Stafford Beer en die veelvuldig wordt gebruikt bij het begrijpen van organisaties en het opnieuw ontwerpen ervan.

In de UK groepeert de Systems and Complexity in Organizations (http://www.scio.org.uk/) een zeer uitgebreid netwerk van top managers en bedrijfskundigen die systeembenaderingen toepassen in de manier waarop ze hun organisatie laten evolueren.https://www.youtube.com/embed/Sjz6MLbtEZA?feature=oembed

VIND ONS

SCiO-NL
De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen

OVER DEZE SITE

SCiO-NL
De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen

source:

SCIO-NL Systeemdenkers – De vereniging Systeemdenken voor doelgerichte mensen