Systems and Complexity in Organisation (SCiO) – international monthly events newsletter – September & October 2022

This is the end-August monthly events mailing from SCiO. Click on the group titles below to go to the events that interest you. Please remember that you can attend online events organised by any of the SCiO groups if they are held in a language you speak/understand. Further details of events may be available by clicking on the event titles below and you can also book each event directly from the Book now text. See also directly below for the first AGM notification for members.

The SCiO UK Open Event in September will be live and held in Manchester. Some groups post events quite late, so it is always worth checking the website – also for changes to dates and times. Please click here to see all the events in a browser.

  SCiO Belgium   SCiO DACH
   SCiO Espana  SCiO Nederland
  SCiO UK 

The Cherith Simmons/SCiO Apprenticeship now has a revised start date of 22nd September and is still taking registrations and expressions of interest. For more information click here.

Steve

SCiO – Systems & Complexity in Organisation

Mobile      07712 140422         

e-mail      steve.hales@systemspractice.org                       

website    www.systemspractice.org  

This message is confidential to the intended recipient. It does not constitute a legally binding document on the part of either the sender or the recipient. If this message has been received by you in error please reply to: steve.hales@systemspractice.org  with UNSUBSCRIBE as the title  


Systems and Complexity in Organisation Ltd is a company registered in England with Company Number: 3499590 Registered address: Unit 14 Tower Street, Brunswick Business Park, Liverpool, Merseyside, England, L3 4BJ

______________________________________________________________

  SCiO UK

SCiO Open Meeting – 12th September 2022

Mon 12 September 2022 09:30–17:00 GMT+1

Face-to-Face Open Meeting: A new series of speaker presentations of interest to Systems & Complexity in Organisation’s members and others.  This session will be held in the Alliance Manchester Business School, high up in the Penthouse, and is the first post-Covid face-to-face event to be held by SCiO in the UK. We’re looking forward to seeing you! 

A case study of warping and weaving systems methods – Niki Jobson (Dr)

Mechanisms of Self-Creation in Living Beings and Organizations –  Clemens Dachs (Dr)

Designing Democracy – Robin Asby (Dr)

Critical Social Learning Systems: an inquiry, case study and some learning – Tony Korycki

Penthouse Room, Manchester Business School, Booth Street West, MANCHESTER  M15 6PB UK,

All welcome; £30; English; Book now

SCiO UK Virtual Development Event – October 2022

Tue 18 October 2022 19:00–21:00 GMT+1

SCiO’s Development Days offer an opportunity to draw upon the collective expertise of SCiO members in a friendly and supportive atmosphere. By taking Development Events online, using the Zoom meeting platform, we aim to make them accessible to more SCiO members Development Events are both for members who are just starting out on a journey to explore Systems Thinking approaches, and for those who have many years of exploration and practice…. Read more

Members only; FREE; Online event; English; Book now

______________________________________________________________

  SCiO Belgium


SCiO Belgium – spreker sessie – Jan De Visch – Ontwikkelingsgerichte systeemdynamieken in teamontwikkeling

Tue 13 September 2022 18:00–20:00 CET+1

Een veranderproces start meestal met het uitkristaliseren van het ‘waarom’, de ‘verwachte opbrengsten’ en een ‘transformatie hypothese’. De ‘transformatie hypothese’ is meestal het onderdeel in de verhaallijn die duidelijkheid verschaft over hoe de transities concreet gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met cultuur, processen en ecosystemen. Althans, dat is de theorie. In praktijk merk je dat de veranderkundige verhaalllijnen vaak uitblinken in eenvoud en gefragmenteerde actiestappen; en zelden rekening houden met de verschillen in perspectief-inname van betrokken partijen. Het systemische perspectief blijft ook heel vaak beperkt tot een klein aantal betrokkenen die gefrustreerd zijn dat collega’s onvoldoende integratief en holistisch kunnen denken. De eenvoudige verhaallijnen leiden tot weerstand en het over het hoofd zien van kritische interafhankelijkheden, wat op haar beurt vertragingen en herwerk creëert. Hoe je  hiermee omgaat, en welke condities je kan creëren om transformatie in goede banen te leiden vormt het onderwerp van deze bijdrage die gebaseerd is op het boek ‘Geen samenwerken zonder samendenken’.Belgium

All welcome; FREE; Online event; Dutch; Book now

SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 1 – Strategisch management: twee VSM ontwerppincipes uitgelicht.

Tue 11 October 2022 18:00–20:00 CET+1
In de deep dive cylcus nemen we het Viable System Model in-depth onder de loep en toetsen we dit aan de praktijk.
De cyclus zoomt in op het praktisch maken van het werk van Stafford Beer, aan de hand van de publicaties van één van zijn belangrijkste leerlingen, nl.  Fredmund Malik.Strategisch managment wordt door Stafford Beer beschreven als een meta-ststemisch controlemechanisme voor complexe systemen. Eén van de cybernetische uitgangspunten hierbij is dat je nooit het volledige detail kan beschrijven van hoe complexe systemen werken. Vanuit deze hypothese maakt het dan ook geen zin om een zekere authoriteit de verantwoordelijkheid te geven voor het management van informatiestromen en kennisprocessen. Effectieve controle bereik je door in te zetten op een hoger niveau, namelijk via principes die zelfsturing en zelfregulatie mogelijk maken. De principes laten een indirecte sturing van complexe systemen toe. We bespreken er twee, namelijk (1) het principe van compleetheid van structuren, en (2) het principe van relatieve autonomie. Vervolgens bespreken we hoe deze in eigen cases een rol spelen.
Members only; FREE; Online event; Dutch; Book now

______________________________________________________________

   SCiO DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)

SCiO DACH – Einführung in das Viable System Model

Thu 15 September 2022 19:00–20:00 CET+1

Einführung in das Viable System Model durch Carola Roll. Der Termin richtet sich an „VSM-Neulinge“, aber auch an alle Interessierten, welche sich eingehend mit den Basics des Models beschäftigen wollen. Nach der Präsentation und einigen Beispielen aus der Praxis besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zur allgemeinen Diskussion.

All welcome; FREE; Online event; German; Book now

______________________________________________________________

  SCiO Espana

SCiO Espana – La dinámica del diálogo trabajando con el Modelo de Sistema Viable

Tue 4 October 2022 19:00–21:00 CET
In English: Ponente: Jan De Visch. Executive Professor Human Capital Management at Flanders Business School, and Managing Director at  Connect & Transform.
En esta conferencia, Jan revisará el proceso por el que los empleados dan sentido a los sistemas en los que trabajan y cómo este influye el diálogo entre ellos. La pregunta central es si los empleados, trabajando como un equipo, serán capaces de integrar las distintas perspectivas para una mejor toma de decisiones.
El trabajo de Staford Beer ilustra la naturaleza fractal de los sistemas organizados (como las organizaciones), esto significa que la estratificación del trabajo puede ser distinguida desde los niveles más sencillos hasta los más complejos. Sin embargo, nadie trabaja a un solo nivel, y suelen sentirse más o menos cómodos dependiendo del nivel en el que están, generando tensión en las personas y los equipos. Jan nos mostrará que la consciencia y la gestión de esta tensión es el centro del proceso de desarrollo organizacional que ilustrará con un caso de estudio. Así mismo, nos mostrará una serie de herramientas para el proceso de co-diseño de la nueva organización.
La dinámica del diálogo trabajando con el Modelo de Sistema Viable – Jan De Visch

All welcome; FREE; Online event; English / Spanish; Book now

______________________________________________________________

  SCiO Nederland

SCIO-NL monthly meeting (live in Vianen and in Dutch)

Fri 9 September 2022 11:00–15:00 CET+1

SCIO-NL komt elke 2e vrijdag van de maand live bijeen in Vianen (Hagenweg 3c). Er staan geen vaste onderwerpen op de agenda (daarvoor organiseren we specifieke andere meetings), maar de ervaring leert dat er altijd wel een interessant gesprek op gang komt over een systemisch onderwerp.

Hagenweg 3c, Vianen, Netherlands

All welcome; FREE; Dutch; Book now

SCIO-NL monthly meeting (live in Vianen and in Dutch)

Fri 14 October 2022 11:00–15:00 CET+1

SCIO-NL komt elke 2e vrijdag van de maand live bijeen in Vianen (Hagenweg 3c). Er staan geen vaste onderwerpen op de agenda (daarvoor organiseren we specifieke andere meetings), maar de ervaring leert dat er altijd wel een interessant gesprek op gang komt over een systemisch onderwerp.

Hagenweg 3c, Vianen, Netherlands

All welcome; FREE; Dutch; Book now