SCiO monthly events newsletter – October & November 2022 – Systems and Complexity in Organisation

This is the end-September monthly events mailing from SCiO. Click on the flags or group titles below to go to the events that interest you. Please remember that you can attend online events organised by any of the SCiO groups if they are held in a language you speak/understand. Further details of events may be available by clicking on the event titles below and you can also book each event directly from the Book now text. See also directly below for the first AGM notification for members.


A new SCiO Ireland group is holding an inaugural meeting, so if you live on the island of Ireland, please register and come and join in. Some groups post events quite late, so it is always worth checking the website – also for changes to dates and times. Please click here to see all the events in a browser.

SCiO Ireland: Inaugural Meeting

Wed 12 October 2022 20:00–21:30 GMT+1

The development of an Irish branch marks a significant partnership with SCiO. We are delighted to bring together practitioners from across the island of Ireland to create a network and a common resource to develop our systems practice. SCiO Ireland offers an opportunity for everyone with an interest and commitment to working systemically with organisational and social issues in an uncertain and complex environment to learn alongside our international colleagues. By doing so, we aim to amplify the positive impact that a systems approach can have on Irish society, institutions and organisations.

We plan to come together in a supportive community and develop our systems practice through mutual learning and networking events at regular intervals throughout the year. Practitioners are welcome from all sectors including organisational development, policy, research and industry.

All welcome; FREE; Online event; English  Book now

  SCiO Belgium   SCiO DACH
   SCiO Espana  SCiO Nederland
  SCiO UK 

The Cherith Simmons/SCiO Apprenticeship has now started, but another tranche will be joining in a few months’ time so please continue to register expressions of interest. For more information click here.

______________________________________________________________

  SCiO UK

SCiO UK Virtual Development Event – October 2022

Tue 18 October 2022 19:00–21:00 GMT+1

SCiO’s Development Days offer an opportunity to draw upon the collective expertise of SCiO members in a friendly and supportive atmosphere. By taking Development Events online, using the Zoom meeting platform, we aim to make them accessible to more SCiO members Development Events are both for members who are just starting out on a journey to explore Systems Thinking approaches, and for those who have many years of exploration and practice…. Read more

Members only; FREE; Online event; English; Book now

SCiO UK Virtual Open Meeting – November 2022

Mon 14 November 2022 18:30–20:30 GMT

Virtual Open Meeting: A series of presentations of general interest to Systems and Complexity in Organisation’s members and others.

Moving beyond Value Conflicts: Systems Thinking in Action – Gerald Midgley

Human Aspects of Systems – Map of Meaningful Work – Patrick Andrews

All welcome; FREE; Online event; English Book now

______________________________________________________________

  SCiO Belgium


SCiO Belgium – VSM deep dive sessie 1 – Strategisch management: twee VSM ontwerppincipes uitgelicht.

Tue 11 October 2022 18:00–20:00 CET+1
In de deep dive cylcus nemen we het Viable System Model in-depth onder de loep en toetsen we dit aan de praktijk.
De cyclus zoomt in op het praktisch maken van het werk van Stafford Beer, aan de hand van de publicaties van één van zijn belangrijkste leerlingen, nl.  Fredmund Malik.Strategisch managment wordt door Stafford Beer beschreven als een meta-ststemisch controlemechanisme voor complexe systemen. Eén van de cybernetische uitgangspunten hierbij is dat je nooit het volledige detail kan beschrijven van hoe complexe systemen werken. Vanuit deze hypothese maakt het dan ook geen zin om een zekere authoriteit de verantwoordelijkheid te geven voor het management van informatiestromen en kennisprocessen. Effectieve controle bereik je door in te zetten op een hoger niveau, namelijk via principes die zelfsturing en zelfregulatie mogelijk maken. De principes laten een indirecte sturing van complexe systemen toe. We bespreken er twee, namelijk (1) het principe van compleetheid van structuren, en (2) het principe van relatieve autonomie. Vervolgens bespreken we hoe deze in eigen cases een rol spelen.
Members only; FREE; Online event; Dutch; Book now

SCiO Belgium – spreker sessie – Kristel Van Ael – Ontwerp trajecten om met complexe systemen om te gaan

Tue 8 November 2022 18:00–20:00 CET+1
SCiO is een netwerk van professionals in organisatie ontwikkeling en organisatie design, binnen en buiten het bedrijfsleven. De centrale doelstellingen zijn (1) het ontwikkelen van systeem praktijken, (2) kennis delen en schalen, (3) voorzien van ondersteuning.
Deze sessie zal doorgaan van 19 tot 21u00.
Aan het woord voor deze sessie is Kristel Van Ael
Leiders en veranderkundigen worden geconfronteerd met toenemende complexiteit. Ze dienen om te gaan met uiteenlopende belanghebbenden, conflicterende eisen, evoluerende politieke en beleidsmatige zaken en ondoorzichtige processen. Traditionele veranderkundige methodieken laten niet toe om transities te bewerkstelligen. Kristel Van Ael heeft samen met Peter Jones een waaier van ontluikende systeemmethodieken samengebracht in het boek ‘Design Journeys through Complex Systems’. De methodieken zijn er per interventiefase gegroepeerd: het opzetten van co-creatie, het in kaart brengen van het systeem, het luisteren naar het systeem, het begrijpen van het systeem, het verbeelden van gewenste toekomst, het verkennen van de mogelijkheidsruimtes, het plannen van het veranderkundige proces en het ondersteunen van transities. In deze sessie staan we stil bij drie fasen waarbij Kristel de methodieken illustreert aan de hand van concrete gevalsstudies.
Members only; FREE; Online event; Dutch; Book now

______________________________________________________________

   SCiO DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)

SCiO DACH – Einführung in das Viable System Model

Thu 15 September 2022 19:00–20:00 CET+1

Einführung in das Viable System Model durch Carola Roll. Der Termin richtet sich an „VSM-Neulinge“, aber auch an alle Interessierten, welche sich eingehend mit den Basics des Models beschäftigen wollen. Nach der Präsentation und einigen Beispielen aus der Praxis besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zur allgemeinen Diskussion.

All welcome; FREE; Online event; German; Book now

SCiO DACH – Entwicklungs-Meeting: Gleichgewichtszustände / System Laws

Thu 24 November 2022 19:00–21:00 CET

Entwicklungsmeeting zu den Themen Gleichgewichtszustände in Systemen und Systems Laws durch Michael Frahm und Carola Roll. Der Termin richtet sich an fortgeschrittene Systempraktiker, aber auch an alle Interessierten, die es werden wollen. Nach der Präsentation und einigen Beispielen, besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zur allgemeinen Diskussion…. Read more

Members only FREE; Online event; German; Book now

______________________________________________________________

  SCiO Espana

SCiO Espana – La dinámica del diálogo trabajando con el Modelo de Sistema Viable

Tue 4 October 2022 19:00–21:00 CET
In English: Ponente: Jan De Visch. Executive Professor Human Capital Management at Flanders Business School, and Managing Director at  Connect & Transform.
En esta conferencia, Jan revisará el proceso por el que los empleados dan sentido a los sistemas en los que trabajan y cómo este influye el diálogo entre ellos. La pregunta central es si los empleados, trabajando como un equipo, serán capaces de integrar las distintas perspectivas para una mejor toma de decisiones.
El trabajo de Staford Beer ilustra la naturaleza fractal de los sistemas organizados (como las organizaciones), esto significa que la estratificación del trabajo puede ser distinguida desde los niveles más sencillos hasta los más complejos. Sin embargo, nadie trabaja a un solo nivel, y suelen sentirse más o menos cómodos dependiendo del nivel en el que están, generando tensión en las personas y los equipos. Jan nos mostrará que la consciencia y la gestión de esta tensión es el centro del proceso de desarrollo organizacional que ilustrará con un caso de estudio. Así mismo, nos mostrará una serie de herramientas para el proceso de co-diseño de la nueva organización.
La dinámica del diálogo trabajando con el Modelo de Sistema Viable – Jan De Visch

All welcome; FREE; Online event; English / Spanish; Book now

______________________________________________________________

  SCiO Nederland

SCIO-NL monthly meeting (live in Vianen and in Dutch)

Fri 14 October 2022 11:00–15:00 CET+1

SCIO-NL komt elke 2e vrijdag van de maand live bijeen in Vianen (Hagenweg 3c). Er staan geen vaste onderwerpen op de agenda (daarvoor organiseren we specifieke andere meetings), maar de ervaring leert dat er altijd wel een interessant gesprek op gang komt over een systemisch onderwerp.

Hagenweg 3c, Vianen, Netherlands

All welcome; FREE; Dutch; Book now

SCIO-NL monthly meeting (live in Vianen and in Dutch)

Fri 11 November 2022 11:00–15:00 CET+1

SCIO-NL komt elke 2e vrijdag van de maand live bijeen in Vianen (Hagenweg 3c). Er staan geen vaste onderwerpen op de agenda (daarvoor organiseren we specifieke andere meetings), maar de ervaring leert dat er altijd wel een interessant gesprek op gang komt over een systemisch onderwerp.

Hagenweg 3c, Vianen, Netherlands

All welcome; FREE; Dutch; Book now